Resuscytacja krążeniowo–oddechowa dzieci

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o konieczności ratowania życia dziecka pomimo obaw o własne umiejętności. Fotografia leżącego nieprzytomnego dziecka i pochylonej kobiety demonstrującej oddechy ratownicze przez maskę. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą prowadzenia resuscytacji krążeniowo‑oddechowej u dzieci. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci – zasady, algorytm prowadzenia. Ciekawostka dotycząca pierwszego przeprowadzenia RKO. Ilustracja przedstawia schemat blokowy – algorytm prowadzenia resuscytacji u dziecka. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Uciski klatki piersiowej – specyficzne czynniki u dzieci. Ilustracja przedstawia miejsce ucisku mostka u dzieci podczas RKO. Galeria 1 zawiera trzy ilustracje przedstawiające sposób ucisku klatki piersiowej u dzieci w różnym wieku. Polecenia dla ucznia dotyczą wyrostka mieczykowatego i różnic w uciskaniu klatki piersiowej dzieci i dorosłych. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Oddechy ratownicze u dzieci – opis czynności. Czynności, które należy wykonać po udrożnieniu dróg oddechowych. Polecenie dotyczy różnic pomiędzy wykonywaniem oddechów ratowniczych u dorosłych i dzieci. Prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt i dzieci starszych zaprezentowano w galerii 2 zawierającej dwie ilustracje. Prawidłowe wykonanie oddechów ratowniczych prezentują slajdy galerii 3 zawierającej dwie ilustracje. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Pozycja bezpieczna u dzieci – wady i zalety, opis. Ilustracja przedstawia nastolatkę leżącą w pozycji bocznej. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci  –podsumowanie informacji (oddech ratowniczy, ucisk klatki piersiowej, algorytm BLS). Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci – słownik pojęć: dziecko, niemowlę, resuscytacja krążeniowo‑oddechowa, resuscytacja dzieci, pierwsza pomoc.

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dzieci – zestaw siedmiu ćwiczeń interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida