Retoryka w XVI wieku

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w tradycji kulturowej. W dyskusji podsumowującej charakteryzują retorykę doby renesansu i jej głównego przedstawiciela - Piotra Skargę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.