Rodzaje skał

Główne rodzaje skał i najważniejsze obszary ich występowania. Przykłady wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida