Rodzina, dom, ojczyzna

Materiał zawiera 1 ilustrację (fotografie, obrazy, rysunki), 15 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Na dom w Czarnolesie, [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, Pieśni i Treny, Warszawa 2005, s. 37.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida