Romantyczne sposoby poznawania i opisu świata na podstawie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy poznawania romantycznego światopoglądu w oparciu o jego sztandarowy utwór. Odnosi się to zarówno kwestii literackich, jak i sposobu percepcji rzeczywistości. Wcielanie się w role przybliża uczniom treść utworu i rozpatrywany problem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.