Rozdzielność mnożenia względem dodawania

Scenariusz dotyczy wprowadzenia prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania w klasie trzeciej. W trakcie zajęć uczniowie poznają prawo rozdzielności i potrafią go zastosować w praktyce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.