Rozmieszczenie, światowe zasoby i wydobycie wybranych surowców energetycznych