Różne oblicza miłości romantycznej

Lekcja jest poświecona toposowi miłości. W oparciu o poznane utwory uczniowie dyskutują, czym była miłość dla bohaterów romantycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.