Różne sposoby oznaczania tych samych głosek

Scenariusz dotyczy utrwalenia u uczniów klasy trzeciej zasad poprawnej pisowni wyrazów z ó, u, ż, rz, h oraz ch, poprzez ćwiczenia i zabawę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.