Rozpacz umierającego króla

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 3 polecenia, 9 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Gianni Rodari, O królu, który umierał, [w:] tegoż, Bajki przez telefon, tłum. Ewa Niciewicz-Staszowska, Kraków 2010.