Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Podczas lekcji uczeń na podstawie nietypowych zadań, uczy się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Uczeń dociera do różnych materiałów historycznych, przetwarza je i potrafi zaprezentować podczas lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida