Ruch jednostajny po okręgu

Wstęp do tematu: Ruch jednostajny po okręgu. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię kręcącej się karuzeli, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp do tematyki ruchu po okręgu; zdjęcie samochodów na rondzie; przykłady ruchu po okręgu; określenia pojęć: okres (T), częstotliwość (f), herc (Hz); przykładowe zadanie obliczeniowe wraz z rozwiązaniem;  ćwiczenia interaktywne dotyczące obliczania częstotliwości i okresu, określenie prędkości liniowej wraz ze wzorami i jednostkami; ciekawostkę związana z prędkością kątową zobrazowana rysunkiem; wzór na prędkość kątową wraz z jednostką;  zadania obliczeniowe wraz z rozwiązaniami;  ćwiczenia interaktywne dotyczące: okresu, częstotliwości i prędkości liniowej oraz promienia okręgu.

Zasób zawiera:  sformułowania podsumowujące dotyczące wielkości opisujących ruch po okręgu wraz ze wzorami;  polecenia dla ucznia, w tym  obliczeniowe.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęcia: satelita stacjonarny (satelita geostacjonarny).

Zasób zawiera biogram: Heinrich Rudolf Hertz

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida