Ruch planet na sferze niebieskiej

Wstęp do tematu: Ruch planet na sferze niebieskiej. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, rysunek drzeworytu, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący historii systemu geocentrycznego; określenie i wyjaśnienie systemu geocentrycznego i heliocentryzmu; informacje na temat ruchu planet na niebie; rysunek przedstawiający tor planety na tle gwiazd wraz z wyjaśnieniem; rysunek przedstawiający deferens i epicykl I rzędu; polecenie związane z rysunkiem deferensu i epicyklu; informację dotyczącą sposobów przedstawiania systemu geocentrycznego; rysunek przedstawiający system geocentryczny Ptolemeusza wraz z objaśnieniem i poleceniem dla ucznia.

Zasób zawiera: historyczny aspekt rozwoju systemu heliocentrycznego; rysunek przedstawiający system heliocentryczny Kopernika; ciekawostkę dotycząca pomnika Kopernika; polecenie dla ucznia dotyczące modelu systemu heliocentrycznego; film animowany dotyczący ruchu planety na tle gwiazd (czas 0:33 s).

Zasób zawiera: historyczne ujęcie rozwoju myśli kopernikańskiej z uwzględnieniem poglądów uczonych: Tycho Brahe, Jan Kepler, Galileusz. zasób może być wykorzystany na lekcji historii.

Zasób zawiera: sformułowanie I prawa Keplera; określenie peryhelium, aphelium, wielkiej osi elipsy; formułę matematyczną na obliczenie średniej odległość planety od Słońca; sformułowanie II prawa Keplera; sformułowanie III prawa Keplera wraz ze wzorem i krótkie podsumowanie dotyczące praw Keplera.

Zasób zawiera: sformułowania podsumowujące dotyczące ruchu planet, sytemu geocentrycznego i heliocentrycznego, praw Keplera; polecenia i ćwiczenia dla ucznia, w tym obliczeniowe.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: deferens (deferent), elipsa, epicykl, system heliocentryczny (heliocentryzm), ogniska elipsy, oś wielka elipsy, peryhelium i aphelium, prędkość polowa, promień wodzący planety, system geocentryczny.

Zasób zawiera biogramy: Archimedes z Syrakuz, Arystarch z Samos, Arystoteles, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Hipparch z Nikei, Jan Kepler, Mikołaj Kopernik, Platon, Klaudiusz Ptolemeusz. Do wykorzystania na lekcjach filozofii.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida