Rysowanie muzyki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Rysowanie muzyki, którego celem jest utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć związanych z tematem muzyki programowej. Percepcja muzyki oraz ekspresywne jej odtwarzanie, werbalizowanie (rysowanie) na papierze. Zapoznanie uczniów z utworem należącym do gatunku muzyki programowej na podstawie dzieła  Antoniego Vivaldiego "Cztery pory roku" oraz pojęciem interdyscyplinarności muzyki. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida