Rysowanie wielokątów z wykorzystaniem zmiennych w programie Scratch.