Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji religijnej

Opis skrócony: Porozmawiamy o różnorodności wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zbierzemy argumenty potwierdzające wyjątkową pozycję Polski na tle innych państw ówczesnej Europy. W Rzeczypospolitej panowało wówczas równouprawnienie wszystkich religii i wyznań. W Europie był to okres wojen religijnych.

Hasła treści: Rzeczpospolita Obojga Narodów, konfederacja warszawska, tolerancja religijna

Uwagi metodyczne: Lekcja służy podkreśleniu wyjątkowej pozycji Rzeczypospolitej w Europie, państwa, w którym bez większych przeszkód współżyli ze sobą wyznawcy różnych religii i wyznań. Warto zwrócić uwagę, że obecna wówczas w Polsce tolerancja religijna wpłynęła na rozwój kultury i edukacji. Tematyka lekcji może posłużyć do budowania poczucia dumy i tożsamości narodowej. Lekcja posiada walory wychowawcze, uczy postawy tolerancji i otwartości na innych. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida