Sarmatyzm

Materiał składa się z sekcji: 

„Wprowadzenie”, „Mit sarmacki – powstanie i rozwój”, „Sarmackie wzorce osobowe”, „Sarmatyzm nośnikiem przywar Polaków”, „Sarmatyzm a barok”.

Materiał zawiera:

8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 filmy, 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne, 1 polecenie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida