Science fiction jako nurt w kinie.

Uczniowie poznają, jak w filmie realizuje się nurt science fiction i jakie są wyznaczniki takich filmów. Uczniowie uczą się pisać recenzje filmowe.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida