Sieć osadnicza Polski

Ukazano polskie miasta, ich funkcje oraz zasady uzyskania praw miejskich w przeszłości i obecnie. Przedstawiono zmiany wskaźnika urbanizacji na przestrzeni lat w Polsce oraz przyczyny tego stanu rzeczy. Omówiono również przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida