Skład i budowa atmosfery

Lekcja umożliwia zapoznanie się z budową atmosfery i zjawiskami zachodzącymi w poszczególnych warstwach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida