Skutki rozwoju turystyki

Tekst: Kamil Kaliński
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Włodzimierz Kurek, Turystyka w Afryce – szanse i zagrożenia, Kraków 2009.
  • Źródło: Włodzimierz Kurek, Turystyka a środowisko. Współczesne problemy badawcze, Kraków 2013.