Słowa ponad regułami

Materiał składa się z wiersza Wisławy Szymborskiej „Odkrycie”, krótkiego biogramu poetki wraz z jej fotografią, ciekawostki na temat Wilhelma Conrada Roentgena. Zawiera 5 ilustracji: fotografii naukowców przy pracy, 1 film z recytacją wiersza „Odkrycie” oraz 10 ćwiczeń. Uczeń analizuje tekst wiersza, charakteryzuje pracę naukowców, prezentuje swoje przemyślenia.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Odkrycie, [w:] tejże, Wszelki wypadek, Warszawa 1972, s. 112.