Smak zdrowia

Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 21 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kochanowski, Na zdrowie, [w:] tegoż, Fraszki, Warszawa 2005, s. 39.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida