Strona główna Sokrates jako mędrzec
Powrót

Sokrates jako mędrzec

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Cytat za: W. Witwicki, Obrona Sokratesa. Wstęp tłumacza, [w:] Platon, Dialogi, t. I, przeł. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 546.
  • Cytat za: cyt. za: Platon, Obrona Sokratesa, przeł. A. Maszewski, Warszawa 1885, s. 13, (przyp. tłumacza).