Społeczeństwo i utopia

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, [w:] tegoż, Urok Platona, t. 1, tłum. T. Korczyc, Warszawa 1987, s. 122–128.