Społeczeństwo nowoczesne

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Suwada Katarzyna, „Kultura i edukacja” 2007, nr 3.
  • Zygmunt Bauman, nr STUDIA SO CJOLOGICZNE 2011, 1 (200).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida