Sposoby rozdzielania mieszanin

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Jak można rozdzielać mieszaniny spotykane w życiu codziennym?”;
  • „W jaki sposób można rozdzielić mieszaniny niejednorodne?”;
  • „W jaki sposób można rozdzielić mieszaniny jednorodne?”;
  • „Ekstrakcja jako metoda rozdzielania mieszanin”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 23 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), cztery filmy, 10 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „chromatografia”, „dekantacja”, „destylacja” „ekstrakcja” „emulsja”, „krystalizacja”, „odparowanie”, „rozdzielacz”, „rozdzielanie mechaniczne”, „sączenie (filtracja)” oraz „sedymentacja”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida