Spotkanie z kulturą

Omówienie pojęć: kultura popularna, kultura masowa, kultura niska, kultura wysoka, konsumpcja - wraz z przykładami. Omówienie różnic pomiędzy kulturą w sensie niewartościującym i wartościującym. Przedstawienie zjawiska makdonaldyzacji jako postawy konsumenckiej. Zestaw zawiera film przedstawiający różne formy udziału w kulturze (koncert, happening, kino itp.) oraz zestaw ilustracji zawierający przejawy uczestnictwa w kulturze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida