Sprawdzian wiadomości z  fal elektromagnetycznych

Zasób zawiera: zestaw ćwiczeń interaktywnych różnego typu ( wyboru odpowiedzi, prawda/fałsz, uzupełnij lukę, doboru elementów); zestaw poleceń dla ucznia dotyczących linii pola magnetycznego Ziemi, zastosowania elektromagnesu i zastosowania fal radiowych oraz promieniowania gamma.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida