Środowisko przyrodnicze i gospodarka Litwy

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Geografia
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: "1. Położenie i podział Litwy", "2. Warunki naturalne", "3. Ludność Litwy", "4. Gospodarka Litwy", "Podsumowanie", "Zadania".

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Materiał w części nie jest zgodny z zapisami obecnej podstawy programowej w szkole podstawowej (dotyczącej Litwy jako naszego sąsiada) i może być wykorzystany jedynie jako materiał dodatkowy.