Stany skupienia materii

Wstęp do nauki o stanach skupienia. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: określenie stanów skupienia materii; zdjęcia, na których widać kostkę lodu, wodę w szklance i kropelki mgły będące wynikiem skroplenia się pary wodnej;wyjaśnienie zagadnienia związanego z tym, że para wodna jest niewidoczna oraz zadanie interaktywne typu dobierz polegające na przyporządkowaniu określonego ciała do określonego stanu skupienia.

Zasób zawiera: zdjęcie, na którym przedstawiono trzy szklanki, jedna z lodem, druga z wodą płynną, trzecia z gazem; wyjaśnienie wpływu stanu skupienia wody na kształt i  zajmowaną objętość; zadanie typu "przyporządkuj" z poleceniem: Dokonaj odpowiedniego podziału właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na podstawie kinetyczno‑cząsteczkowej teorii budowy materii.

Krótki tekst o wpływie temperatury na stan skupienia substancji na przykładzie lodu, żelaza i rtęci.

Zasób zawiera: film o topnienie ciała stałego na przykładzie stopu Wooda; wyjaśnienie pojęcia topnienie; aplikację przedstawiającą topnienie; zadanie wyboru odpowiedzi dotyczące temperatury topnienia.

Zasób zawiera: stwierdzenie dotyczące równości temperatury krzepnięcia i temperatury topnienia; określenie krzepnięcia; materiał wideo dotyczący wyznaczania temperatury topnienie i krzepnięcia szczawianu potasu; zadanie z luką dotyczące krzepnięcia oraz ciekawostkę na temat burzy lodowej.

Zasób zawiera: przykłady ciał, które pod wpływem wzrostu temperatury miękną; określenie mięknięcia; zdjęcie plastra wosku pszczelego; zdjęcie przedstawiające proces wytopu szkła w hucie; zadanie wyboru odpowiedzi dotyczące topnienia lodów i rozpuszczania cukru w wodzie.

Zasób zawiera: przykłady zjawiska parowania (wysychanie kałuży, prania); określenie parowania; czynniki, które wpływają na szybkość parowania; aplikację o parowaniu wody; wyjaśnienie dlaczego niektóre ciecze w tej samej temperaturze parują szybciej niż inne; dwie ciekawostki (parowanie w próżni i różnica między pojęciami gaz i para); zadanie wyboru odpowiedzi dotyczące parowania zawierające trzy zdania.

Materiał zawiera instrukcję wykonania doświadczenia‑wyznaczanie temperatury wrzenia wody.

Zasób zawiera przykład procesu skraplania (krople wody na zimnym lustrze); zdjęcie przedstawiające niebieskie niebo pokryte gęsto chmurami; określenie skraplania; zadnie wyboru odpowiedzi dotyczące powstawania rosy składające się z trzech sformułowań

Zasób zawiera: przykłady zjawiska resublimacji (zmniejszanie się masy lodu, zapach naftaliny); zdjęcie przedstawiające żelowy odświeżacz powietrza; określenie na czym polega sublimacja.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący powstawania szronu; film o powstawaniu szronu jako przykład zjawiska resublimacji; wyjaśnienie pojęcia resublimacja; polecenie dla ucznia: odpowiedz na pytanie: dlaczego w zamrażalniku twojej lodówki powstaje szron? oraz zadanie interaktywne typu prawda/ fałsz zawierające dwa zdania dotyczące zjawiska topnienia i sublimacji.

Zasób zawiera: wprowadzenie do pojęcia plazmy; ilustrację płomienia świecy; ilustrację kuli plazmowej; ciekawostkę dotycząca plazmotronu.

Zasób zawiera: zestawienie informacji o stanach skupienia; schemat przemian fazowych; określenie poszczególnych przemian fazowych; pracę domową w postaci zadania tekstowego.

Słowniczek zawiera pojęcia: para wodna, plazma, stan skupienia, stop Wooda (stop Lipowitza), szron

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida