Starożytne miasta i wsie

Autor:
Piotr Skowroński

Bibliografia:

  • Źródło: Herodot, Dzieje, tłum. Seweryn Hammer, Warszawa 1954, s. 328–329.
  • Źródło: Swetoniusz, Żywoty cezarów, tłum. Janina Niemirska-Pilszczyńska, Wrocław 1987, s. 258.