Stopniujemy przymiotniki

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie kształcą umiejętność stopniowania przymiotników, z uwzględnieniem metody regularnej, nieregularnej i opisowej. Film to animacja przedstawiająca przykłady regularnego, nieregularnego i opisowego stopniowania przymiotników, zilustrowana zabawnymi rysunkami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida