Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie zimnej wojny

Przedstawienie relacji między ZSRR i USA po zakończeniu II wojny światowej. Rywalizacja ideologiczna, walka o strefy wpływów i wyścig zbrojeń.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.