Strasna zaba i straszna fonetyka. Na podstawie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego poznajemy podział głosek ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy.

Scenariusz lekcji dotyczy podziału głosek ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy. Uczniowie na postawie utworu K.I. Gałczyńskiego poznają spółgłoski zwarto-- szczelinowe, szczelinowe, półotwarte i wybuchowe. Budują zdania umożliwiające im zapamiętanie tych grup spółgłosek. Trenują zapamiętywanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida