Strategie uczenia się słownictwa

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Uczniowie ćwiczą sprawność czytania i mówienia, powtarzając i utrwalając słownictwo związane z pracą. Poznają strategie uczenia się i zapamiętywania nowego słownictwa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida