Struktura moralności

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problematyką struktury (anatomii) moralności. Omówienie ocen moralnych bezpośrednio związanych z życiem, charakterystyki norm moralnych, wartości, ideałów moralnych i wzorów osobowych występujących w omawianej problematyce.