Struktura samorządu terytorialnego 2

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.
  • Ustawa o samorządzie gminnym.
  • Ustawa o samorządzie powiatowym.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida