Struktury i podziały społeczne cz. 1

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • obserwatorfinansowy.pl, Klasa średnia w odwrocie. Coraz trudniej awansować do naprawdę bogatych, 13.05.2019 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Duda Michał, „Studia Europejskie-Studies in European Affairs” 2016, nr 2.
  • CBOS, Postrzeganie struktury społecznej. Komunikat z badań CBOS, 2013 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Kowalczyk Joanna, Rzepa Teresa, „Opuscula Sociologica” 2015, nr 12, t. 2.
  • Mucha Janusz, Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Warszawa 1978.
  • Rybicki Paweł, Struktura społecznego świata: studia z teorii społecznej, Warszawa 1979.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida