Styl narodowy w twórczości Karola Szymanowskiego

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z postacią kompozytora XX wieku – Karolem Szymanowskim. Przedstawienie jego najważniejszych dzieł i omówienie nowatorskich elementów zastosowanych w jego utworach muzycznych. Wskazanie stylistycznych i narodowych cech charakterystycznych dla twórczości Szymanowskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida