Styl tekstu

Szkoła podstawowa IV-VIII
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie wyszukują i nazywają środki artystyczne typowe dla retoryki i ćwiczą stosowanie ich w wypowiedziach ustnych i pisemnych, jak również poznają rolę „Kazań sejmowych” Piotra Skargi w polskiej kulturze. Film zawiera fragment "Kazania wtórego" Piotra Skargi "O miłości ku Ojczyźnie", w interpretacji aktorskiej Jana Bleckiego, wraz z komentarzem polonisty - doktora Bogusława Bednarka, omawiającego cechy stylu tego tekstu oraz użyte w nim środki artystyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.