Sudety i Karpaty

Materiał składa się z sekcji: "1. Środowisko przyrodnicze gór średnich", "2. Pogoda w górach", "3. Znaczenie gospodarcze gór średnich", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Opisano w nim ukształtowanie terenu i warunki przyrodnicze Sudetów i Karpat oraz określono ich walory turystyczne. Lokalizacja wymienionych gór została przedstawiona na interaktywnej mapie Polski.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania na dobieranie, tekst z lukami, zadanie typu prawda - fałsz oraz zadania wielokrotnego wyboru celem weryfikacji wiedzy o pasmach górskich gór średnich, warunkach klimatycznych tam panujących i turystyce górskiej.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "góry średnie", "pasmo górskie"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida