Świat pełen chemii

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Chemia jako nauka: ścisła, przyrodnicza i eksperymentalna”;
    • „Chemia w życiu codziennym”;
    • „Chemia jako nauka z przyszłością”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 35 ilustracji (fotografii, rysunków, grafik), cztery filmy, pięć biogramów, 13 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym siedem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „BHP”, „feromony”, „insulina”, „monokryształ”, „pasywacja”, „perhydrol” oraz „surowce mineralne”.

Aktualizacja tekstu: Małgorzata Ambroziak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida