Świat przeżyć kobiety w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Lekcja prezentuje uczniowi postać i poezję Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Nauczyciel przedstawia uczniom sylwetkę poetki. Uczniowie dokonują analizy wskazanych wierszy. Doskonalą umiejętność analizy tekstu i sporządzania wypowiedzi. Na koniec lekcji uczniowie słuchają utworu muzycznego Pocałunki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida