„Święto wiosny” Igora Strawińskiego

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Igora Strawińskiego.. Wskazanie nowego stylu muzycznego - neoklasycyzmu. Omówienie tematyki dzieła „Święto wiosny” Strawińskiego. Wskazanie w utworze najważniejszych elementów i cech stylistycznych. Dokonanie muzycznej analizy dzieła.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida