Symbolika tytułów w twórczości Stefana Żeromskiego.

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy przeglądu twórczości Stefana Żeromskiego. Uczniowie wymieniają tytuły poznanych utworów, a następnie tłumaczą ich przenośne znaczenie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.