Symetralna odcinka

Materiał zawiera  ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), film, ćwiczenia, w tym ćwiczenia interaktywne.

Przykłady - aplety - konstrukcja symetralnej odcinka, własności symetralnej.

Ćwiczenia - symetralna i zastosowanie jej własności. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida