System ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (…) na interpelację nr 3372, 18.04.2003 r., dostępny w internecie: orka2.sejm.gov.pl [dostęp 20.08.2021 r.].
  • Źródło: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dostępny w internecie: echr.coe.int [dostęp 20.08.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida