System operacyjny Windows

Podczas lekcji uczeń zapoznaje się z systemem operacyjnym Windows, historią, cechami kolejnych wersji, zadaniami, poznaje pojęcie wielozadaniowości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.