System polityczny Stanów Zjednoczonych

Lekcja ma charakter poznawczy. Jej celem jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych. Scenariusz zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w przygotowaniu i realizacji zajęć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.